งานเสวนา วิกฤตลุ่มน้ำเจ้าพระยา น้ำท่วมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แก้ยังไง ??

1สิงหาคม2565  เวลา 13:00-16:00 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมฟังเสาวนา ผ่านลิ้ง https://forms.gle/u9mhMDLJDZivTdh97