คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญชาววิศวฯ นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน 
เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิต (แด่คณาจารย์และบุคลากรคณะที่ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 
ในงาน ดงตาลผูกพันสายสัมพันธ์วันเกษียณ’64 รูปแบบออนไลน์ ผ่าน Cisco Webex 
วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
พร้อมร่วมฟังบรรยายพิเศษ จาก อ.นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ อดีตคณบดีคณะวิศวฯ 
ขอความร่วมมือเข้าร่วมงาน เวลา 09.45 น. ที่ 
Meeting link: 
https://ku-edu.webex.com/ku-edu/j.php?MTID=mae10bb58f28cb2f4826f77691216b85e
shorten link:  https://bit.ly/3l74cO1
Meeting number:  2518 543 4399
Password:  eng-meeting