ขอเชิญผู้สนใจร่วมเสวนาออนไลน์ "ต้องรู้อะไรบ้าง ก่อนซื้อรถยนต์ไฟฟ้าสักคัน" ในวันที่ 18 ต.ค. 64 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียนร่วมเสวนา ฟรี!!! ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1_E0s9u7mTkpe-4VFa76NQHk_iWpRsLBs0LwZb3VB5a4/viewform?edit_requested=true