อุปนายก, เลขาธิการ และกรรมการสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าแสดงความยินดีกับ นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ รุ่นE35 ได้รับการโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงคมนาคม และร่วมแสดงความยินดีกับ นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รุ่น​E35. ได้รับการโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดี กรมทางหลวง