พบกับสุดยอดงานวิจัยเพื่อนักลงทุน ในงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งใหญ่

 

Thailand Tech Show 2017 INNO-FUSION: Power Up Business with STI

อินโนฟิวชั่น : เสริมพลังธุรกิจด้วยวิทย์และนวัตกรรม

20-24 กันยายน 2560 Hall 106 ไบเทค บางนา

http://www.nstda.or.th/thailandtechshow/

โทร. 02-564-8000

 

     Thailand Tech Show 2017 – การแสดงผลงานวิจัยจาก สวทช. และเครือข่ายพันธมิตรจากทั่วประเทศ โดยการนำเสนอในรูปแบบตลาดเทคโนโลยี ผู้ซื้อพบผู้ขาย สนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยี และ Tech Startup รวมทั้งเชื่อมโยงการลงทุนในรูปแบบใหม่และ/หรือ แหล่งทุนที่เหมาะสม เพื่อเป็นกลไกการเร่งสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และการต่อยอดให้เกิดขึ้นได้เร็วและในวงกว้าง รวมถึงการขยายตลาดให้แก่ธุรกิจเทคโนโลยี รูปแบบของงาน * การแสดงผลงานเทคโนโลยีจาก สวทช. และพันธมิตรจากทั่วประเทศกว่า 200 ผลงาน * การนำเสนอผลงานเทคโนโลยีต่อนักลงทุนเป้าหมาย (Investment Pitching Session) และร่วมโหวตผลงานวิจัยที่น่าลงทุน * การปาฐกถาพิเศษ การบรรยายและการเสวนาทางวิชาการ * การเจรจาธุรกิจ และขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการผลิตและจำหน่าย * การจำหน่ายนวัตกรรมจากผู้ประกอบการ/นักลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิตหรือให้บริการ จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี