ปัจจุบัน ผู้คนในสังคมมีความเสี่ยงต่ออุบัติภัย ภัยพิบัติ และปัญหาอาชญากรรมต่างๆ เป็นอย่างมาก ซึ่งก่อให้เกิดการสูญเสียทรัพย์สิน ได้รับบาดเจ็บ หรืออาจรุนแรงถึงแก่ชีวิตได้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในชุมชน ผ่านความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์โดยเยาวชนคนรุ่นใหม่ สวทช. ร่วมกับบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และหน่วยงานพันธมิตร จัดกิจกรรมโครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest ประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับเมกเกอร์รุ่นใหม่ หรือนักสร้างสรรค์นวัตกรรมในระดับนักเรียนนักศึกษาสายสามัญและอาชีวศึกษา ขึ้นเป็นปีที่สอง ในหัวข้อ "สิ่งประดิษฐ์เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชน" โดยมีรางวัลเป็นทุนการศึกษา และทริปร่วมงาน Maker Faire ระดับโลก ที่สหรัฐอเมริกา รวมมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาท 

   

     เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆ ที่เพิ่งทราบข่าวโครงการประกวด Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 2 เราจึงขยายเวลารับใบสมัครไปจนถึงวันที่ 15 กันยายน 2560  โค้งสุดท้ายแล้ว รีบด่วนเลยนะครับ รางวัลใหญ่รอน้องๆ อยู่ครับ


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์
www.bangkokmakerfaire.com/ymc2