วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 จะมีการแข่งขันกอล์ฟของเหล่าวิศวะ 8 สถาบัน กอล์ฟ 8 เกียร์ครั้งที่ 1 ที่สนามกอล์ฟราชคราม จ. อยุธยา เริ่ม 12.00 เป็นต้นไป

รายชื่อนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันมีดังนี้

มก.S1 ชัชชวาล คุณค้ำชู
มก.S2 วสิทธิ์ เดชะตุงคะ
มก.S3 พลพิพัฒน์ ศรีสุวรรณ
มก.Sสำรอง ...
มก.1 ศุภสิทธิ์ สิมะอารีย์
มก.2 รักเกียรติ  ฤทัยประเสริฐศรี
มก.3 เอกราช  สินณรงค์
มก.4 ณรงค์ฤทธิ์  เรืองจุ้ย
มก.5 วิศรุต  ไมตรียืนยง
มก.6 วิวัฒน์  โชตนะพันธ์
มก.7 ประทาน  นรพัลลภ
มก.8 มานะชัย  อุดมดี
มก.9 นรินทร์ รมณียกุล
มก.10 พีรสุฏฐ์  พิรุณศิริ
มก.11 กิตติเดช  กลแกม
มก.12 อาคม  วนะเกียรติกุล
มก.13 ชาตรี  ศรีอุทราวงศ์
มก.14 ตรองเลิศ  จิระเลิศพงษ์
มก.15 อนุรักษ์ พจนบรรพต
มก.สำรอง1 วัชรพงศ์ คำรอด
มก.สำรอง2 เดชอานันท์ ทิพย์มณีแนม
มก.สำรอง3 นันท์วิชัย  พันธุมะผล