พระเมรุมาศ และสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง แล้วเสร็จสมบูรณ์ บันทึกเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 โดยเจ้าหน้าที่ได้รื้อนั่งร้านรอบบุษบกองค์ประธานออกเป็นที่เรียบร้อย เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในวันที่ 26 ตุลาคม 256


ภาพ : ชาลินี ถิระศุภะ, รชานนท์ อินทรักษา Nation Photo
ข่าวต้นฉบับ : http://www.komchadluek.net/photo-gallery/619

 


แปลงนาข้าว 3 สายพันธุ์ 3 ระยะ ได้แก่ ต้นกล้า (พันธุ์ปทุมธานี), ข้าว (พันธุ์ขาวดอกมะลิ), ออกรวง (พันธุ์ กข 31) ชูรวงตั้งตรงสวยงามโดยรอบด้านหน้าพระเมรุมาศ

 


แปลงนาข้าว พื้นที่ 1 ไร่ ปลูกลดหลั่นเป็นชั้นๆ มีขอบคันนา ออกแบบเป็นสัญลักษณ์

 


“พระที่นั่งทรงธรรม” เป็นอาคารชั้นเดียวยกฐานสูง กว้าง 44.50 เมตร ยาว 155 เมตร
ตั้งอยู่กึ่งกลางด้านทิศตะวันตก ตามโบราณราชประเพณี เป็นที่ประทัปของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 


“ฉากบังเพลิง” เครื่องกั้นทางขึ้นลงพระเมรุมาศ เป็นฉากพับได้ติดกับเสาทั้ง 4 ด้านใช้บังลมล้อมรอบพระจิตกาธาน
และไม่ให้เห็นการถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยเป็นภาพเขียนจิตรกรรม ถ่ายทอดเรื่องราว คติความเชื่อ

 


"สระอโนดาต” สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ประดับรอบพระเมรุมาศ เปรียบกับเขาพระสุเมรุ ประกอบด้วยฤาษี, วิทยาธร, ยักษ์, นาค และเทวดา

 


สิงห์ สัตว์มงคลประจำทิศ ประดับทางขึ้นบันได

 


ม้า สัตว์มงคลประจำทิศ ประดับทางขึ้นบันได

 


ช้าง สัตว์มงคลประจำทิศ ประดับทางขึ้นบันได

 


คุณทองแดง (ขวา) และคุณโจโฉ (ซ้าย) สุนัขทรงเลี้ยงของรัชกาลที่ 9

 


“สระอโนดาต” สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ประดับรอบพระเมรุมาศ เปรียบกับเขาพระสุเมรุ ประกอบด้วยฤาษี, วิทยาธร, ยักษ์, นาค และเทวดา

 


“สระอโนดาต” สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ประดับรอบพระเมรุมาศ เปรียบกับเขาพระสุเมรุ ประกอบด้วยฤาษี, วิทยาธร, ยักษ์, นาค และเทวดา

 


“สระอโนดาต” สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ประดับรอบพระเมรุมาศ เปรียบกับเขาพระสุเมรุ ประกอบด้วยฤาษี, วิทยาธร, ยักษ์, นาค และเทวดา