วิศวะ'60 โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.และบริษัท บิสิเนส อีเว้นท์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด (เบสท์) ยังยืนยันที่จะนำนวัตกรรมที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อสังคมมาให้ผู้ร่วมงานได้สัมพัสกันอย่างใกล้ชิดค่ะ จากความสำเร็จใน 2 ครั้งที่ผ่านมาคืองาน วิศวะ'58 และ 59 เป็นสิ่งยืนยันว่าสินค้าและนวัตกรรมที่เราได้คัดเลือกมาจัดแสดงนั้นได้รับความสนใจเป็นอย่างดี ทั้งจากทางภาครัฐและเอกชน การันตีความยิ่งใหญ่ ด้วยผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆมากมาย ที่จะถูกจัดแสดงไว้ในบริเวณงาน ภายใต้หัวข้อการจัดงาน 'SMART SOCIETY' ทั้งนี้การจัดงานในปีนี้ยังคำนึงถึงนวัตกรรม ที่จะร่วมผลักดันเทคโนโลยีในยุค Thailand 4.0

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร และสอบถามรายละเอียดการจัดงานได้ที่

http://www.engineeringexpo.com

https://www.facebook.com/engineeringexpo2017

Tel. : +66 322 2111 Ext.315-318,

Mobile: +66 9729 57312-3

Fax: +66 2322 2145-6

Line ID: engineeringexpo01, engineeringexpo02

E-mail: engineeringexpo.best@gmail.com