กรมชลประทานนำเสนอสารคดีชุด อัครมหาราชาภูมิพลกับงานชลประทาน เพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สามารถรับชมได้ที่ https://www.facebook.com/raorukcholpratan/videos/1862892537117111/