';
climate

Welcome to Dongtan Engineer

ยินดีต้อนรับสู่ดงตาล สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารสำหรับชาวดงตาลทุกคน สานต่อความสัมพันธ์แด่พี่น้องทุกรุ่น เป็นสื่อกลางให้ความช่วยเหลือและประสานงานให้ความร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้น ตลอดจนให้ทุกคนได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกิดเป็นครอบครัวชาวดงตาลที่แสนอบอุ่น

คลิปวีดีโอล่าสุด

สำรองที่นั่งได้ที่ เจ้าหน้าที่สมาคม 025795739 หรือ ผู้แทนรุ่น นะครับ

We are Dongtan.

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราชาวดงตาล เชิญสมัครสมาชิกได้เลยที่นี่

สมัครสมาชิก
สมาชิก
รุ่น

เพื่อนบ้าน