ช่วงเวลาอันงดงาม..ของ THAILAND: THE YEAR OF TURNAROUND พลิกโฉมประเทศไทย สู้ภัยโควิด 2022”