อำนวยพร คณะวิศวฯ ครบรอบ 84 ปี พระครูภาวนาสมาธิคุณ, ดร. รุ่น E.35