ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2559 เป็นต้นมา คณะกรรมการและบุคลากรสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เดินทางเข้าแสดงความเคารพและอวยพรปีใหม่ ปี 2560 แด่ผู้ใหญ่หลายท่าน
    อาทิ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการอธิการบดี, รศ.ดร.พัรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, 
    พี่พิฑูรย์ สิมะโชคดี อดีตนายกสมาคมนิสิตเก่า เป็นต้น

          เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 พี่อุทิศ ต่อวิริยะตระกูล ได้ฝากคำอวยพรแด่สมาชิกชาวดงตาลทุกท่าน 
    มา ณ ที่นี้ด้วย "ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ได้โปรดอำนวยพรให้ท่านและครอบครัว ได้โชคดีปีใหม่ 
    มีความสุข สำเร็จ และสมหวัง ตลอดปีใหม่ และตลอดไป และสวัสดีปีใหม่ 2560 ครับ"   สำหรับคลิปอวยพรจากพี่พิฑูรย์ สมะโชคดี สามารถรับชมได้จากลิงค์ด้านล่างนี้เลยครับ
   https://www.facebook.com/engineering.ku.alumni/videos/1281623435246100/