วันสมภพเซฟตี้เดย์ เป็นวันที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตกำหนดขึ้น เพื่อเป็นการรำลึกถึงวีรกรรมคุณความดีที่ วศ.สมภพ ภูติโยธิน รุ่นE34 ได้เสียสละชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องโรงไฟฟ้าบางปะกงให้ได้รับความเสียหายเฉพาะในวงจำกัดจากเหตุเพลิงไหม้เมื่อปี 2534 และเป็นการย้ำเตือนให้คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานตลอดเวลา เหตุเกิดผ่านมาแล้ว 27 ปี ครับ พวกเรายังคงจดจำถึงตุณความดีที่เพื่อนได้กระทำในครั้งนั้น เป็นความกล้าหาญ เด็ดเดี่ยว ในการปฏิบัติหน้าที่ของวิศวกร